Dung lượng
Dây cáp đi liền máy
6000mAh
5600mAh
Pokemon
10000mAh
6000mAh
10000mAh
10000mAh